Contacteaza-ne

Termeni de utilizare

REGULAMENTUL PLATFORMEI ONLINE belvedererestaurant.ro

I Definiții

 1. Părțile contractului de prestare servicii pe cale electronică sunt: Belvedere SRL ca și Administrator și Clientul care realizează comanda folosind platforma online.
 2. Clientul persoana fizică (aici Consumatorul), care a implinit 18 ani și posedă capacitate juridică deplină, sau persoana juridică sau unitatea organizațională care posedă capacitate juridică deplină. Utilizatorul care comandă poate să fie o persoană fizică care a împlinit 13 ani, dar nu a împlinit 18 în măsura în care poate dobândi drepturi și îsi poate asuma obligații în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, adică în treburile cotidiene mărunte.
 3. Administratorul este: Belvedere SRL, cu sediul social Municipiul Botosani, Bvd. Mihai Eminescu, Nr. 67, Judetul Botosani, CUI 13643814, J07/6/2001, care este în același timp furnizorul Platformei Online
 4. Platforma online este programul (pagina de internet) folosită de Restaurantul Partener, valabilă sub domeniul belvedererestaurant.ro, prin intermediul căreia Cumpărătorul poate comanda de la Restaurantul Partener mâncarea oferită de acesta.
 5. Comanda în înțelesul documentului dat este acțiunea juridică efectuată prin folosirea paginii de internet amplastă sub domeniul belvedererestaurant.ro, în timpul căreia Cumpărătorul își manifestă dorința livrării mâncării comandate conform descrierii și prețului acesteia.
 6. Plata este acțiunea ce constă din achitarea prețului pentru Comandă, în felul menționat în Regulament.
 7. Administratorul Datelor Personale este compania Belvedere SRL, cu sediul social Municipiul Botosani, Bvd. Mihai Eminescu, Nr. 67, Judetul Botosani, CUI 13643814, J07/6/2001, care este în același timp furnizorul Platformei Online
 8. Procesorul Datelor Personale în înțelesul Regulamentului este Administratorul.

II Dispoziții generale

 1. În termeni de servicii prestate pe cale electronică, acest document este Regulamentul despre care e vorba în art. 9 legea din ziua de 18 2002 despre prestări servicii pe cale electronică (Dz.U. din 2002 r. Nr 144, poz. 1204 așa cum a fost modificat și completat). Regulamentul este direcționat către toți Cumpărătorii prin Portalul Online. Administratorul și Cumpărătorul se obligă să respecte toate dispozițiile din Regulament.
 2. Toate informațiile incluse pe pagina de internet la domeniul belvedererestaurant.ro, care se referă la produse și servicii, inclusiv cu prețurile lor, si o invitație de a încheia un contract stabilit în art. 71 Codului Civil nu reprezintă oferta comercială în înțelegerea art. 66 Codului Civil.
 3. Este interzisă folosirea Platformei Online de către Cumpărător în mod contrar legii, bunului obicei sau încălcând interesele ale Administratorului. În special Cumpărătorul nu va întreprinde acțiuni care ar putea expune Vânzătorul la orice fel de daune materiale sau de imagine.
 4. Înregistrarea Cumpărătorului este o condiție pentru a folosi Portalul Online. Contractul poate fi încheiat doar de către Cumpărători înregistrați.
 5. Cumpărătorul declară că datele prezentate de el, în special datele de contact și adresa de e-mail sunt corecte, compatibile și complete. În cazul introducerii de date false sau care nu aparțin Cumpărătorului, Administratorul poate să șteargă imediat contul Clientului și să informeze autoritățile competente
 6. Cumpărătorul nu are dreptul sub nicio formă să transmită datele sale de acces persoanelor terțe, mai ales parola. Dacă persoana terță va obține datele de acces pentru contul Cumpărătorului sau Cumpărătorul suspectează un alt abuz al contului său, trebuie să informeze imediat Administratorul.
 7. Dacă se realizează tranzacții cu ajutorul datelor personale ale Cumpărătorului, Cumpărătorul trebuie să suporte cheltuielile pentru acestea, dacă nu a informat Administratorul la timp despre pierderea datelor sale de acces sau despre alte abuzuri.

III Primirea și realizarea comenzilor

 1. Condiția pentru folosirea serviciilor Portalului Online este de a se familiariza cu Regulamentul dat și acceptarea acestuia.
 2. Cumpărătorul care depune o comandă este obligat să furnizeze datele sale adevărate și complete care sunt cerute de Sistemul Informatic și este conștient că depune Comanda cu obligația de a achita.
 3. Administratorul îsi rezervă dreptul de a confirma primirea Comenzii și corectitudinii datelor prin telefon sau la adresa de e-mail. În cazul lipsei contactului cu Cumpărătorul, datelor incomplete sau suspiciunii că datele nu sunt adevărate, aparțin unor persoane terțe sau că promoția folosită nu-i aparține Cumpărătorului, Administratorul are dreptul să anuleze Comanda precizând motivul.
 4. Dacă Cumpărătorul a depus Comanda folosind o promoție, reducere sau alte preferințe la care nu avea drept, atunci este obligat să plătească prețul întreg. Administratorul are dreptul de a verifica competențele Cumpărătorului de a cumpăra produsul și serviciile în condiții preferențiale în timpul realizării comenzii.

IV Informații suplimentare legate de Comenzile depuse prin internet

 1. Contractul dintre Cumpărător și Administrator este încheiat doar atunci când Administratorul va confirma Cumpărătorului că a primit Comanda pentru a fi realizată, precizând timpul livrării sau ridicării Comenzii.
 2. Administratorul are dreptul de a anula Comanda în cazurile:
 3. descrise la punctul III al Regulamentului
 4. unui accident sau unei restricții tehnice sau organizațională la Administrator, care împiedică realizarea Comenzii;
 5. lipsei fondurilor sau produselor corespunzătoare pentru a realiza Comanda, pe care Administratorul nu le-a putut anticipa în ciuda tuturor eforturilor.
 6. Administratorul se obligă să afișeze imediat pe pagina de internet cu domeniul belvedererestaurant.ro o informație care să atenționeze despre restricții sau lipsa posibilității de a realiza Comanda.
 7. Administratorul confirmă primirea Comenzii pentru realizare afișând Cumpărătorului informația corespunzătoare pe ecranul dispozitivului de pe care Cumpărătorul a realizat Comanda. În plus, Cumpărătorul va primi un e-mail. Realizarea uneia dintre acțiunile enumerate de către Administrator este echivalent cu confirmarea primirii comenzii Cumpărătorului pentru realizare.
 8. Timpul dat realizării Comenzii trebuie să fie considerat ca fiind cel planificat, iar depășirea lui până la 80% nu este considerată ca și încălcare a realizării Comenzii și nu constituie un motiv pentru o plângere.

V Modalitățile de plată

 1. Cumpărătorul care depune Comanda alege una dintre modalitățile de plată disponibile.
 2. Cumpărătorul poate achita cash în cazul realizării comenzii cu ridicare personală sau prin livrare de către Administrator.
 3. În cazul realizării plății prin internet (cu cardul sau prin transfer bancar rapid) Administratorul va primi comanda pentru realizare doar atunci când Administratorul paginii de internet va confirma obținerea plății. Documentul care confirmă efectuarea plății pe contul Cumpărătorului nu este suficient.
 4. În cazul în care Administratorul anulează Comanda (cu cardul sau prin transfer bancar rapid), va realiza returnarea plății realizate cu ajutorul Sistemului de plăți online. Returnarea plății de către Administrator poate fi realizată nu mai târziu decât în termen de 72 h de la ziua primirii Administratorului informației despre nerealizarea comenzii. Ca și dată a realizării returnării se consideră data depunerii ordinului de rambursare a sumei datorate de către Administrator la Operatorul Plății.
 5. Belvedere SRL ca și Partener al Sistemului de Plăți online și Operator al Sistemului de Plăți își rezervă dreptul de a refuza serviciul de plată realizate de Client, în special în cazul în care apare o suspiciune în ceea ce privește legalitatea tranzacției, din titlul căreia se realizează plata sau legalitatea plății în sine. Din motivele de mai sus, Administratorul și Operatorul Plății Online pot refuza primirea plății.
 6. Administratorul și Operatorul Sistemului de Plată nu își asumă răspunderea pentru întârzierile în transferarea plății sau răspunsurilor de autorizare provocate de motive care au apărut după depunerea dispoziției de plată a Clientului, precum și pentru nerealizarea sau întârzierea transferului sumei cuvenite sau verificării datelor, în special cele provocate de introducerea datelor greșite sau incomplete de către Client, care nu permit realizarea tranzacției, precum și pentru întârzierile din alte motive independente de Administrator sau de Operatorul Sistemului de Plăți.
 7. La cererea Cumpărătorului, Administratorul poate elibera o factură TVA a vânzării în termen prevăzut prin lege.
 8. În caz de întrebări sau neclarități, Cumpărătorul trebuie să contacteze Administratorul cu ajutorul telefonului sau a poștei electronice, care sunt valabile pe pagina de internet belvedererestaurant.ro.

VI Dreptul de a anulare al contractului de către Cumpărător

 1. Înainte de realizarea serviciilor de către Administrator, Cumpărătorul poate anula contractul fără să prezinte un motiv, însă această competență poate fi exercitată până la momentul în care Administratorul începe să realizeze comanda.
 2. Pentru a putea exercita dreptul de anulare a contractului, Cumpărătorul este obligat să informeze Administratorul pe calea unei declarații concrete prin contact telefonic nu mai târziu de 5 minute de la confirmarea primirii Comenzii pentru realizare. După acest moment, comanda nu mai poate fi anulată sau schimbată, cu excepția cazului în care Administratorul își dă acordul.
 3. Dacă Cumpărătorul a realizat plata prin internet, suma va fi returnată de către Administrator în curs de 14 zile lucrătoare.

VII Reclamații

 1. În cazul constatării unei greșeli în Comanda livrată, Cumpărătorul va informa Administratorul imediat despre situația dată prin telefon sau e-mail.
 2. Reclamația Cumpărătorului va fi analizată în până la 14 zile lucrătoare de la primirea informației despre aceasta. Cumpărătorul va fi informat despre rezultatul reclamației pe cale electronică.
 3. Reclamația poate fi depusă de asemenea în format electronic, trimițând coținutul ei la adresa contact@belvedererestaurant sau în scris la adresa sediului Belvedere SRL adică: Belvedere SRL, cu sediul social in municipiul Botosani, Bvd. Mihai Eminescu, Nr. 67, Judetul Botosani, CUI 13643814, J07/6/2001, email: office@belvedererestaurant.ro Reclamația trebuie să conțină datele de identitate ale Clientului, numărul de telefon, adresa e-mail, data depunerii comenzii, data realizării comenzii, adresa indicată pentru realizarea comenzii, login-ul Clientului precum și detaliile obiecțiilor depuse.
 4. Dacă datele sau informațiile introduse în reclamație sunt incomplete sau din necesitatea unei explicații complete, Belvedere SRL va apela la completarea acestora, încă înainte de a analiza reclamația. Timpul analizei reclamației va fi prelungit până la momentul completării datelor de către Clientul care depunde reclamația.
 5. Belvedere SRL soluționează reclamațiile în termen de 14 zile lucrătoare de la data primirii acesteia în formă completă. Belvedere SRL poate refuza soluționarea reclamațiilor depuse mai târziu de 90 de zile de la prezentarea motivelor reclamației.
 6. Răspunsul la reclamație este trimit doar la adresa de e-mail introdusă în contul Clientului în cauză, sau la adresa introdusă în reclamație.

VIII Protecția datelor cu caracter personal

 1. Depunând comanda, Cumpărătorul își dă acceptul ca datele personale introduse de el în țelul realizării Comenzii de către Administrator care este în același timp Procesorul Datelor Personale în înțelegerea prevederilor legii privind protecția datelor cu caracter personal.
 2. Administratorul Datelor Personale este Belvedere SRL, cu sediul social Municipiul Botosani, Bvd. Mihai Eminescu, Nr. 67, Judetul Botosani, CUI 13643814, J07/6/2001, email: office@belvedererestaurant.ro, care este în același timp furnizorul Portalului Online.
 3. Procesorul Datelor cu caracter Personal prelucrează datele încredințate în baza și în conformitate cu contractul încheiat cu Administratorul Datelor Personale.
 4. Conform legii cu privire la protecția datelor cu caracter personal, Cumpărătorul are dreptul vizualizării datelor sale personale, posibilitatea de la e corecta sau șterge. Administratorul Datelor Personale asigură fiecărui Cumpărător dreptul controlului prelucrării datelor conform art. 32 din legea cu privire la protecția datelor cu caracter personal.
 5. Administratorul Datelor Personale sau Procesorul Datelor Personale îi pot trimite Cumpărătorului informații comerciale doar atunci când și-a dat acceptul pentru aceasta în formular Comenzii depuse prin internet.
 6. Introducerea datelor personale este de bună voie, însă fără acordul prelucrării datelor cu caracter personal, Comanda Cumpărătorului este imposibil de realizat.

XI Dispoziții finale

 1. În scopul realizării serviciilor în mod corect, este indispensabilă o conexiune la Internet precum și a unui numar de telefon valabil.
 2. Aspectele care nu sunt reglementate în Regulament, se aplică prevederile legislației în vigoare.
 3. Administratorul își rezervă dreptul de a schimba acest Regulament. Schimbarea Regulamentului va intra în vigoare în termen de 2 zile de la ziua pulbicării. Lipsa acceptării noului Regulament înseamnă lipsa posibilității de a utiliza Portalul Online.
 4. Regulamentul nu exclude și nu limitează nicio competență a Cumpărătorului ca și consumator, care i se atribuie în conformitate cu prevederile obligatorii ale legii. În cazul contradicției între prevederile Regulamentului și prevederilor obligatorii ale legii care atribuie consumatorilor competențe, au întâietate aceste dispoziții.

  ---regulament actualizat la data de 05/07/2021

Politica de Confidentialitate || Termeni de Utilizare || ANPC || Alergeni || Hotel Belvedere

 

          

 

Website dezvoltat de Emporio Velathri